OSOBNA ISKAZNICA

4TEL Telekomunikacije d.o.o. za trgovinu i usluge

Tvrtka: 4TEL Telekomunikacije d.o.o. za trgovinu i usluge
Skraćeni naziv: 4TEL Telekomunikacije d.o.o.
Sjedište i adresa: Samobor, Mirka Kleščića 1/1
Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću
Registarski sud i matični broj subjekta (MBS):
Trgovački sud u Zagrebu, 080798588
Osobni identifikacijski broj (OIB): 60118505378
Temeljni kapital društva: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: IVAN MEIĆ-SIDIĆ

IBAN:
HR1723600001102280613
Zagrebačka banka d.d.
4TEL d.o.o. za usluge

Skraćeni naziv: 4TEL d.o.o.
Sjedište i adresa: Samobor, Mirka Kleščića 1/1
Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću
Registarski sud i matični broj subjekta (MBS):
Trgovački sud u Zagrebu, 081177527
Osobni identifikacijski broj (OIB): 29733106381
Temeljni kapital društva: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: IVAN HREN

IBAN:
HR182360000110277139
Zagrebačka banka d.d.
HR3425000091101541148
Addiko banka

#VasDobarSusjed